The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
74C
CO FX
Mesko David
US-CO - US-Colorado
Fri123SumTot.XX
1XXX303033
2X1010306011
3XX10309022
4XXX3012033
5XXX3015033
6XX103018022
7XX103021022
8XXX3024033
9XX92926922
10XXX3029933
Total 299 24 24