The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
93A
CO FX
Allen Clayton
US-ID - US-Idaho
Fri123SumTot.XX
1XX10303022
2XX10306022
3XX10309022
41010103012000
51010103015000
6X10103018011
7X1092920911
8XX103023922
9XX92926822
10XX103029822
Total 298 14 14