The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
72B
CO FX
Carlton Daniel
US-MO - US-Missouri
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
21099285800
3XX10308822
4XXX3011833
5XX103014822
6XXX3017833
7X10103020811
8XX103023822
9XXX3026833
10XXX3029833
Total 298 22 22