The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
43C
BH FX
Broughton Tawni
US-WA - US-Washington
Sun123SumTot.XX
1101010303000
2XX10306022
3X99288811
41010103011800
5X10103014811
6XX103017822
7X1092920711
8X1092923611
9101092926500
10X1082829311
Total 293 9 9