The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
80C
CO FX
Thomas Hunter
US-KS - US-Kansas
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
210108285800
3XXX308833
4XXX3011833
5X1092914711
6XX103017722
7XXX3020733
8XXX3023733
9XXX3026733
10XX92929622
Total 296 22 22