The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
43A
BH FX
Montero David
US-AZ - US-Arizona
Sun123SumTot.XX
1X98272711
2X109295611
3X109298511
49992711200
5XX92914122
6XX82816922
7X1092919811
8X992822611
9X1082825411
1010882628000
Total 280 10 10