The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
83D
CO FX
Alberto Enrique
MEX - Mexico
Sat123SumTot.XX
1X1010303011
2XX10306022
3XXX309033
4XX92911922
5XX103014922
6X1092917811
7XXX3020833
8XX103023822
9XX103026822
10XXX3029833
Total 298 21 21