The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
83D
CO FX
Alberto Enrique
MEX - Mexico
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XX10306022
3XXX309033
4X9102911911
5XX103014922
6XX92917822
7XXX3020833
8X10103023811
9XX92926722
10XX92929622
Total 296 20 20