The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
97B
CO FX
Leis Cory
CAN - Canada
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XX9298922
4XXX3011933
51010103014900
6XXX3017933
7XX103020922
8XXX3023933
9X1092926811
10XX103029822
Total 298 22 22