The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
89A
CO FX
Mckee Jeff
US-WA - US-Washington
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2101010306000
3X1010309011
4XX92911922
5XX103014922
6XX103017922
7XXX3020933
8XX103023922
9XX103026922
10XX103029922
Total 299 18 18