The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
74C
CO FX
Mesko David
US-CO - US-Colorado
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XXX306033
3XX9298922
4XX92911822
5XXX3014833
6X10103017811
7XXX3020833
8XX103023822
9XXX3026833
10XX103029822
Total 298 23 23