The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
77C
CO FX
Romain Girouille
FRA - France
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5X10103015011
6X10103018011
7XX103021022
8XXX3024033
9XXX3027033
10XX103030022
Total 300 22 22