The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
86C
CO FX
Younger Nicholas
US-MO - US-Missouri
Sun123SumTot.XX
1X98272711
2XX10305722
3XXX308733
4X1092911611
5XX103014622
6XXX3017633
7XX103020622
8XX103023622
9X1092926511
10X10103029511
Total 295 18 18