The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
89A
CO FX
Mckee Jeff
US-WA - US-Washington
Sat123SumTot.XX
1XX10303022
210109295900
3X1010308911
4XX103011922
5XXX3014933
6XXX3017933
71010103020900
8XXX3023933
9XX103026922
10XXX3029933
Total 299 19 19