The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
71D
CO FX
Smith Timothy
US-GA - US-Georgia
Sat123SumTot.XX
1X1010303011
2X1010306011
3XXX309033
4XX103012022
5X10103015011
6X10103018011
7XXX3021033
8X10103024011
9XX103027022
10XX103030022
Total 300 17 17