The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
249D
BH FX
Smith Kevin
US-GA - US-Georgia
Sat123SumTot.XX
1X1010303011
2XX9295922
310109298800
4X10103011811
51010103014800
6XX103017822
7XX92920722
8XX103023722
9XX103026722
10XX103029722
Total 297 14 14