The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
80C
CO FX
Thomas Hunter
US-KS - US-Kansas
Sat123SumTot.XX
1101010303000
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5X1092914911
6X1092917811
7XX103020822
8XX103023822
9XX103026822
10XXX3029833
Total 298 18 18