The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
69A
CO FX
Goedken Jason
US-IA - US-Iowa
Fri123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XX10309022
4XX103012022
5XXX3015033
6XX103018022
7XXX3021033
8XX103024022
9XXX3027033
10XX92929922
Total 299 24 24