The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
77C
CO FX
Romain Girouille
FRA - France
Fri123SumTot.XX
1XX10303022
2X1010306011
3XXX309033
4XXX3012033
5XX103015022
6XX103018022
7XXX3021033
8XX103024022
9XXX3027033
10X1092929911
Total 299 22 22