The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
79C
CO FX
Karstetter Chad
US-PA - US-Pennsylvania
Fri123SumTot.XX
1XX10303022
2X109295911
3X1010308911
4XX103011922
5XX103014922
6101092917800
7X10103020811
8XXX3023833
9XX103026822
10XX92929722
Total 297 16 16