24-03-2017 14:55: 1/2 RX+CX
Recurve Mixed Team 1/2
TargetTeamScoreTeam
19-20# 1TPE
Chinese Taipei
6
(36, 35, 38, 35)
2
(34, 37, 34, 34)
# 12THA
Thailand
21-22# 11AUS
Australia
2
(29, 36, 35, 33)
6
(37, 34, 37, 38)
# 2KAZ
Kazakhstan
Compound Mixed Team 1/2
TargetTeamScoreTeam
11-12# 1IRI
IR Iran
151152 # 5TPE
Chinese Taipei
13-14# 3RUS
Russia
149150 # 2MAS
Malaysia