01-09-2021 10:08: 1/4 WW1
Women W1 1/4
TargetAthleteScoreAthlete
1-2 USA - USA # 5CORYELL
Lia
127125 # 4KIM
Ok Geum
Korea - KOR