Recurve Women
1/2Gold
1 ZHANG Xinyan CHN (28,29,29,28)
4 YEH Yu-Chen TPE (26,29,25,27) ZHANG Xinyan CHN (29,29,28,28)  
3 WU Jiaxin CHN (26,28,25) CAO Hui CHN (29,27,27,28)
2 CAO Hui CHN (29,29,30)
Bronze
YEH Yu-Chen TPE (28,24,28,25,27)  
WU Jiaxin CHN (24,24,28,27,29)