Recurve Women
1/2Gold
1 TAN Ya-Ting TPE (28,27,28,27)
45 ZHENG Yichai CHN (29,28,28,27) ZHENG Yichai CHN (28,22,29,25,26)  
14 VALENCIA Alejandra MEX (26,29,26,27) TSYREMPILOVA Sayana RUS (27,28,24,29,25)
23 TSYREMPILOVA Sayana RUS (29,29,29,28)
Bronze
TAN Ya-Ting TPE (28,27,28,29,29) T.10  
VALENCIA Alejandra MEX (29,28,28,26,28) T.8